Przykład prawidłowo wykonanego opisu

Przykładowy opis strony
Ręcznie wygenerowany opis umożliwia spełnienie roli reklamy w bezpłatnych wynikach wyszukiwania

Przykładowy poprawnie wykonany opis strony, dzięki któremu wynik wyszukiwania pełni rolę reklamy.

Dodaj komentarz